Paasrapport

Het is zover, het tweede rapport van het jaar is mee naar huis gekomen. Wat vliegt een schooljaar snel om. Bij ons thuis hebben we er een traditie van gemaakt dat de kinderen voor het rapport altijd een kleine attentie krijgen. Als beloning voor de inzet. Het hoeft niet en er zijn ouders die het afkeuren, maar het is een traditie die ik voort wil zetten. Ze krijgen geen geld, maar een klein cadeautje. Ik geef het ze altijd voordat ik het rapport zelf inzie, omdat ik ze ten allen tijde het gevoel wil geven dat ze goed bezig zijn, ongeacht wat school er als beoordeling op plakt…

Waar we op de eerste basisschool één papiertje kregen waar ze het hele jaar mee deden, krijgen ze op de nieuwe school een hele klapper mee. Ze krijgen niet enkel een beoordeling voor al hun inspanningen, maar de leerkracht schrijft bij elk onderdeel ook nog een toelichting, vaak met bemoedigende woorden. Voor mij als ouder erg belangrijk, omdat het mij vertelt waarom de kinderen een ‘V’ of een ‘RV’ hebben gekregen. Phileine gaat als een trein, dat wil zeggen, dat er weinig te verbeteren is. De docent geeft dan ook aan dat hij haar meer zal gaan uitdagen. Phileine is er niet blij mee, maar ik roep het alleen maar toe. Liever een ‘V’ voor uitdagend werk, dan een ‘G’ voor iets wat ze met twee vingers in de neus kan. Naast de reguliere onderdelen over de in de les behandelde stof, zit er ook nog een onderdeel bij over meervoudige intelligenties van Howard Gardner*. De leerkracht geeft met toelichting aan welke vorm van intelligentie het kind nog meer heeft, welke niet wordt gemeten door toetsen. Het is vooral bedoeld om kinderen te laten zien dat ze niet hoge cijfers hoeven te halen om intelligent te zijn. Iets wat ik ook alleen maar kan toejuichen, iedereen heeft talenten, hoewel ik wel het gevoel heb dat school er wel meer mee zou kunnen doen dan wat ze er nu uit halen. Het blijft nu enkel bij een opmerking op het rapport, maar leerkrachten zouden het meer in de les erbij moeten betrekken, zodat ieder kind de kans heeft om ook te stralen met zijn of haar talent. Maar goed, de beste stuurlui staan aan wal.

Ook niet onbelangrijk bij dit rapport, zijn de uitslagen van de citotoetsen. Niet omdat ik daarin kan zien of mijn kind bij de beste hoort, maar eerder om de andere informatie die je eruit kan halen. Zo zal Hero volgende week een dyslexieonderzoek ondergaan. Het heeft even geduurd, maar alle onderzoeken wijzen die kant uit. Om voor een vergoed onderzoek in aanmerking te komen, moet je aan een aantal eisen voldoen**. Een is dat je minimaal 10 maanden leesonderwijs moet hebben gehad. Een andere is dat er gedurende een langere periode geremedieerd moet zijn (extra ondersteunings-lessen moeten zijn aangeboden en gevolgd). Weer een ander stelt dat je minimaal drie keer op een rij een V-score moet hebben gehaald bij het technisch lezen, ondanks deze extra ondersteuning. Deze informatie is uit de cito-uitslag te halen. Voor ons dus van belang om in aanmerking te komen voor vergoed onderzoek.

Dyslexie is erfelijk. Heeft een iemand het binnen het gezin, dan is de kans erg groot dat meer gezinsleden het hebben. Bij ons binnen de familie zijn meer mensen met dyslexie. Ook al werd het toen niet vastgesteld, we hebben ondertussen ook het vermoeden dat mijn grootmoeder dyslectisch was. Tja, erfelijkheid betekent dat er ergens een bron moet zijn. Om deze reden houden we Phileine ook in de gaten. Vergoed onderzoek is bij haar niet aan de orde, omdat zij niet aan de eisen voldoet die ik eerder beschreef. Waarschijnlijk zal zij pas in de problemen komen op het voortgezet onderwijs, als de stof meer wordt, maar de tijd die voor het opnemen ervan hetzelfde blijft. Daar was haar leerkracht het wel met me over eens. Hoogbegaafde kunnen redelijk goed compenseren, waardoor het langer duurt, eer ze tegen de lamp lopen. Het is jammer dat zij zo feitelijk benadeeld worden, maar zo werkt het systeem. Haar Cito’s bestudeer ik om die reden dus grondig en wat me dit keer opviel was dat ze voor zowel  technisch als begrijpend lezen een I-score heeft, evenals rekenen, maar bij spelling een lage III-score. Dat is toch een teken aan de wand. Vergoed onderzoek is dan wellicht niet aan de orde, maar dat vind ik geen voorwaarde om haar niet de juiste ondersteuning te laten krijgen. We hebben dus een gesprekonderwerp voor de aankomende oudergesprekken.

Cito’s en rapporten geven dus veel informatie, maar veel van die informatie weten wij als ouders vaak al. Onze kinderen vertellen alles en we helpen ze al waar mogelijk. Het is meer voor de officiële dossiervorming op andere fronten dat het nodig is. En de kinderen kijken toch elke keer uit naar de kleine verrassing die ze krijgen.

*’De theorie over meervoudige intelligentie (MI) is geïntroduceerd door Howard Gardner. Op basis van hersenonderzoek en onderzoek in leersituaties onderscheidt hij acht vormen van intelligentie. Dit zijn: linguïstische, logisch/mathematische en ruimtelijke intelligentie (die samen in traditionele IQ-tests worden gemeten) en verder muzikale, lichamelijke/kinesthetische, interpersoonlijke, intrapersoonlijke en naturalistische intelligentie.’ https://www.leraar24.nl/meervoudige-intelligentie-2/

**https://www.rid.nl/veelgestelde-vragen/

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *