Kopje Relaxed

Dit is een initiatief van Relaxed opvoeden en wordt mede mogelijk gemaakt door iedereen die bij ons een interview laat plaatsen of hun bedrijf onder de aandacht laat brengen via onze website.

Deze ochtenden en soms avonden zijn ontstaan toen er bij Relaxed opvoeden een aantal keer bericht binnen kwam van moeders die het moeilijk hebben. Moeders met verschillende achtergronden ook. We herkenden dat deze moeders weinig sociale contacten hebben en het ook moeilijk vinden vaak om nieuwe contacten op te doen of te onderhouden. Daarnaast hebben ze allemaal wel opvoedproblemen klein en groot, opvoedvragen en struikelblokken.
Hieruit ontstond Kopje Relaxed.

Ons idee ontstond om ontmoetingen te regelen voor deze doelgroep moeders. Echt voor de moeders zelf zonder de kinderen in kleine groepjes 6/8 mensen.
Het is de bedoeling om moeders een laagdrempelige ochtend te geven waarin ze gezellig komen thee/koffie drinken. Ze krijgen hierbij ook wat lekkers (gezonds) aangeboden.
We streven ernaar om het zo open mogelijk te houden. Wil je binnen lopen , wil je eerder weg of iets later komen dan is dit allemaal mogelijk.
Voor iedere moeder is er de mogelijkheid om haar verhaal te doen, vragen te stellen, ervaringen te delen of gewoon om er te zijn en te luisteren. De drempel is soms erg hoog. En wij proberen door deze ochtenden die moeders een fijne ervaring mee te geven.

Ook zullen we met enige regelmaat thema avonden/ochtenden organiseren. Hierbij nodigen wij andere coaches, therapeuten of pedagogische werkers bijvoorbeeld uit om mee te praten en een thema toe te lichten. De moeders kunnen aan hen ook gerichte vragen stellen.

Meer informaties Kopje Kopje Relaxed