Disclaimer

Relaxedopvoenden.nl wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. We proberen zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te zijn. Toch kunnen Relaxed opvoeden, noch ik, Claudette Dumas, en mijn redactieleden, team, en coachen  niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de op deze website aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Auteursrechten

Deze website is het exclusieve eigendom van Relaxed opvoeden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Relaxedopvoeden.nl is het niet toegestaan om informatie van deze site te verspreiden, te vermenigvuldigen of op andere wijze openbaar te maken. Je mag wel mag wel informatie van deze website afdrukken en/of voor persoonlijk eigen gebruik downloaden. Bij het gebruik voor informatieve doeleinden, na contact met Relaxed opvoeden en toestemming, eisen wij dat de naam Relaxed opvoeden en de vermelding naar de website worden opgenomen. Ook de auteur die het stuk heeft geschreven moet worden vermeld.

Daar waar Relaxed opvoeden met het gebruik van een tekst danwel afbeelding inbreuk maakt op het auteursrecht van een derde is dit onbedoeld. Wij verzoeken de vermeende rechthebbende in dat geval verzocht contact met ons op te nemen en dit te ondersteunen met bewijsmateriaal.

De teksten die geschreven zijn door de bloggers blijven eigendom van de bloggers. Zij geven met het insturen van hun tekst toestemming om dit blog of artikel te plaatsen op Relaxed opvoeden. De bloggers mogen hun blog ook voor andere doeleinden gebruiken, mits ze verwijzen naar de plaatsing op Relaxed opvoeden en een blog niet rechtstreeks doorplaatsen. Zoekmachines houden niet van dubbele content op het web dus heeft dat invloed op de zoekopdrachten en vindbaarheid van teksten. Mocht het zo zijn dat een redactielid stopt met bloggen, dan blijft het artikel online staan op Relaxed opvoeden. Geschreven artikelen worden niet verwijderd na het vertrek van een blogger. Deze artikelen blijven in het archief staan tot nader bepaald word.

Beeldmateriaal mag niet overgenomen worden van Relaxed opvoeden. Dit gaat om beeldmateriaal dat staat bij blogs, advertenties, achtergronden en/of logo’s van Relaxed opvoeden. Wij gebruiken beeldmateriaal van (gratis/betaalde) beeldbanken of foto’s en afbeeldingen die gemaakt zijn door onze bloggers of onze zelf. Wil je toch beeldmateriaal van Relaxed opvoeden gebruiken? Vraag dit dan eerst aan per e-mail.

Bij het plaatsen van beeldmateriaal verwijzen wij naar de bron van herkomst. Ditzelfde geldt voor gebruikte quotes, citaten en overige teksten die ter illustratie bij een artikel worden gebruikt en niet van ons zelf zijn.

Privacy

Persoonlijke gegevens die je aan Relaxed opvoeden verstrekt, worden opgenomen in de database van Relaxed opvoeden. Deze gegevens worden door Relaxed opvoeden gebruikt voor administratieve doeleinden en gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes ten behoeve van onze producten/diensten. Je beschikt over een inzage-, correctie- en verwijderingsrecht.

Review producten

Op Relaxed opvoeden verschijnen regelmatig reviews. Wij geven onze mening over producten die wij door producenten en webshops opgestuurd krijgen. Het opsturen van een product is geen garantie voor een positieve review. Wij zullen altijd onze eerlijke mening geven, uiteraard wel met een goede onderbouwing. Bij een aanvraag of wij een product willen testen maakt de redactie van Relaxed opvoeden direct duidelijk dat wij geen garantie geven op een positieve review.

Registreren als gebruiker op Relaxed opvoeden en de webwinkel

Bij het registreren op het de website of de webwinkel van Relaxed opvoeden ga je er mee akkoord dat wij je mailgegevens mogen gebruiken voor eigen doeleinden. Denk aan het verzenden van een nieuwsbrief, opzetten van campagnes en om je op de hoogte te brengen van ander nieuws. Je gegevens worden opgeslagen in onze database en nieuwsbrief bestand.

Algemene voorwaarden deelname winacties

Door jouw deelname aan winacties ga je er mee akkoord dat, wanneer je de winnaar bent, je e-mailadres wordt doorgegeven aan het bedrijf dat de winactie ter beschikking stelt. Wij zullen echter nooit adresgegevens doorspelen aan andere bedrijven.

Winaars van winacties op Relaxed opvoeden worden na afloop gecommuniceerd op een speciale winnaarspagina. De winnaars krijgen ook persoonlijk bericht.

Deelnemers kunnen slechts eenmaal meedoen aan een en dezelfde winactie. Tenzij anders beschreven bij die specifieke winactie. Relaxed opvoeden mag deelnemers uitsluiten van deelname, wanneer een persoon voor een winactie meerdere keren meedoet, maar dan onder een ander e-mailadres of een andere naam.

Een actie mag altijd, zonder opgaaf van redenen, stopgezet worden door Relaxed opvoeden.

Bij het meedoen van een winactie wordt je e-mailadres ingeschreven in ons bestand. Wij versturen een nieuwsbrief die je zal ontvangen. Ten alle tijden kan het lidmaatschap opgezegd worden. Doe je weer opnieuw mee aan een winactie dan staat hij opnieuw weer ingeschreven.

Algemene voorwaarden adverteren

De algemene voorwaarden voor het adverteren, schrijven van een redactioneel stuk, het ter beschikking stellen van producten of diensten voor een winactie, het ruilen van een link, het plaatsen en/of schrijven van een advertorial, een vermelding in de nieuwsbrief, adverteren in de nieuwsbrief en/of het opsturen en ter beschikking stellen van een product voor een review, zijn bij de redactie op te vragen per e-mail.

Advertorials

Op Relaxed opvoeden verschijnen ook advertorials of blogs waar gesponsorde producten in voorkomen. Onderaan de blog zal er altijd een vermelding daarover staan. Dit is wettelijk verplicht! Omdat wij ons geld moeten verdienen en de kosten voor Relaxed opvoeden moeten dekken, is het noodzakelijk om advertorials te plaatsen. Zo kan Relaxed opvoeden blijven bestaan. De layout en invulling van de advertorial wordt door Relaxed opvoeden bepaald.