Vandaag mijn 3e en laatste blog over ”het kind van 9” waarin ”pestgedrag en buitensluiten in de klas” centraal staat. Een veel besproken thema in de groep 4,5,6, de leeftijd van kinderen in de Fase van 9. Zelf heb ik 16 jaar voor de klas gestaan en ervaren wat pesten en buitensluiten met kinderen kan doen. Niet alleen voor de kinderen die buitengesloten worden maar ook met de kinderen die anderen buitensluiten. Juist in deze fase komt pestgedrag extra hard binnen omdat het de laag van eenzaamheid raakt. Belangrijk om juist in deze leeftijd extra alert te zijn op pestgedrag en buitensluiten. Dat is ook de reden dat ik bijeenkomsten op basisscholen geef om leerkrachten bewust te maken van deze fase en waar dat pestgedrag en buitensluiten vandaag komt. 

Pesten/buitensluiten
Pesten en buitensluiten is een kwetsbaar thema op scholen. Er wordt gewerkt met pestprotocollen, lessen om pestgedrag tegen te gaan en veel gesprekken gevoerd in de klas. In al die jaren dat ik voor de klas heb gestaan, blijft buitensluiten en pesten toch voorkomen, wat je als leerkracht er ook aan doet. Tijdens mijn training over het ”kind van 9” ben ik het buitensluit/pestgedrag van kinderen beter gaan begrijpen. Pesten, buitensluiten en groepjejsvorming zetten kinderen in met een reden, een kwetsbare reden. Dit wil zeker niet zeggen dat het goedgekeurd mag worden. Maar begrip en inzicht zorgt er wel voor dat je als leerkracht en ouder snapt waar het gedrag vandaan komt en je er beter op kan reageren. Je kunt het buitengesloten kind en de buitensluiter beter helpen waardoor het gedrag minder wordt. In dit soort situaties hebben beide kinderen jouw hulp nodig. Ik zal hieronder de kwetsbare reden wat pesten en buitensluiten tot gevolg heeft verder toelichten. 

Meidenvenijn
Ik hoor veel ouders klagen over meidenvenijn wat speelt in de fase van 9. Het draait bij meiden in deze leeftijd veel om wie met wie speelt, wie hoor erbij en wie niet. Ze staan in groepjes en geheime clubjes worden gevormd, wat er weer voor zorgt dat kinderen worden buitengesloten. Leerkrachten willen liever niet dat er groepjes gevormd worden maar juist door groepjes te vormen, ontdekken de kinderen waar ze staan in vergelijking met anderen. In de fase van 9 ontwikkelen ze een eigen ik. Wie ben ik, wie wil ik zijn en wie ben ik in vergelijking met anderen. Ze hebben anderen nodig om zichzelf beter te leren kennen en ontwikkelen. Goed dat ze dat doen maar je kunt anderen pijn doen wanneer je ze buitensluit. Bij meiden gebeurt dit vaak stiekem en heb je als ouder en leerkracht niet altijd in de gaten wat er allemaal tussen meiden speelt. Als je niets doet, wordt het langzaam steeds erger. Het buitengesloten kind voelt zich alleen en onzeker wat het proces juist versterkt. Vaak vertellen de meiden thuis niet wat er allemaal speelt in de klas. Groepjesvorming op school verbieden werkt niet, uitleggen wat er gebeurt wel! Gesprekken in de klas en thuis voeren over wat er speelt, dat iedereen zich onzeker voelt in deze fase. Samen met de kinderen bespreken wat de reden kan zijn dat iemand de ander buitensluit, hoe de buitensluiter zich voelt en degene die buitengesloten wordt, dat ze elkaars emoties inzien en leren begrijpen waardoor ze dichter bij elkaar komen. Kinderen deel laten nemen in de oplossing en hun onzekerheid bespreekbaar maken. Op deze manier leren kinderen zich beter inleven in de ander en elkaars gevoelens beter begrijpen. 

Jongens
Jongens laten ander gedrag zien in deze fase. Zo zijn er de stoere jongens die brutaal worden. Ze worden fysiek naar elkaar en dagen elkaar uit. Vergeet niet welke gevoelens achter dit ”grote” gedrag zit bij kinderen. Het is de kunst van de ouder en leerkracht om juist de emotie achter dit ”grote” gedrag te zien en die bespreekbaar te maken. Jongens die in groepjes staan doen dit met de reden om hun eigen onzekerheid te verbloemen, samen sta je sterker dan alleen…. 

Er zijn ook jongens die juist in deze fase stiller worden en zich steeds meer terugtrekken. Belangrijk is om hun emoties met een volwassene te bespreken zodat zij zichzelf beter leren kennen. Waar meiden hun emoties meer met elkaar delen, zullen jongens de volwassenen hiervoor nodig hebben. 

Ergens bij willen horen
Kinderen in de fase van 9 willen zich zo aantrekkelijk mogelijk maken om erbij te horen. Ze worden gevoeliger voor hun plek in de groep. Door zich met anderen te vergelijken, erkennen ze hun plek in de groep. Kinderen maken soms keuzes die je als ouder of leerkracht niet altijd snapt. Voor de kinderen is het een manier om erbij te horen. Bijvoorbeeld toch blijven afspreken met iemand die hen buitensluit. 

De fase van 9, een hele bijzondere en gevoelige fase die elk kind op zijn eigen unieke manier doormaakt. Met deze blogs heb ik je een kijkje gegeven in deze mooie fase. Wil je meer weten over het ”kind van 9”en wat jij als ouder of leerkracht kunt doen om je kind te helpen? Geef je dan op voor de ouderworkshop over het ”kind van 9”. De eerstvolgende workshop is woensdag 18 september. 

Lieve groetjes, Femke 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.