Scholen deels open

Scholen deels open, het AD schrijft:  Het besluit is genomen op advies van het Outbreak Management Team (OMT). Dat heeft aangegeven dat het risico voor de volksgezondheid ‘beheersbaar’ is als de kinderopvang, de basisschool, de buitenschoolse opvang en het speciaal […]